TÜRKÇE

Kurumsal

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

 

BEYDAĞI KİMYA olarak, vizyon, misyon, ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda; Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın ilkeleri;

 

Çevreyi Koruma

 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıklan azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklannın enerji kullanımındaki payını artırmayı,

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalannı önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

 

Müşteri Memnuniyeti

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 • Uygulamalarımızda şeffaf olmayı,

 

Çalışanların Katılımı

 • Tüm çalışma arkadaşlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve etkin katılımını sağlayarak ortak bir kurum kültürü yaratmak oluşturmaktadır. Toplam kalite anlayışı doğrultusunda kalitemizi sürekli iyileştirmek hepimizin temel sorumluluğudur. Çalışanlarımız ISO 9001, 14001 ve TS 18001 (OHSAS) sistemlerine uyumlu ve destekleyici anlayışla görev yapmaktadırlar.

 

Teknoloji Kullanımı

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı.

Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi

 • Tüm bölümlerimizin, sürekli ve ortak çalışmasıyla yönetim sistemlerimizi günün değişen koşul ve beklentilerine uygun bir şekilde geliştirmeyi,

Ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, TS 18001 (OHSAS) standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Rakamlarla

5
Farklı
Şirket
27
Yıllık
Deneyim
40 +
Toplam
Çalışan
20
Kadın
Çalışan
15
Mühendis
Çalışan
18
Ülkeye
İhracat

Partnerlerimiz